Vi bygger flytbroar i olika längd o bredd.
Gång och cykelbro eller en bro som klarar biltrafik.
Mindre broar tillverkas av kraftiga reglar och trallvirke 28×120.
Större broar med galvad stålram och tvärgående plank samt längsgående körplankor.gumhöjden 001