Link - Tigers

1 min läsning
Link - Tigers
Photo by Mike Marrah / Unsplash

Länksidor har sin information under Meta i Ghost sidebar.

  1. Poster image i inlägget används som bakgrund
  2. Sätt "Tags" till Link och #noindex

3. Titel och beskrivning som Meta Title, Meta Description och länk som Canonical URL

Relaterade inlägg