Fanny Marell

1 min läsning
Fanny Marell
Fanny Marell

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Jag drivs av ett starkt intresse för, hur vi i vårt samhälle och vår samtid, förstår och benämner psykiskt lidande. De sätt på vilka vi förstår och benämner olika fenomen påverkar också hur vi tänker om lösningar.

Jag började arbeta som socialsekreterare inom socialtjänsten för nästan trettio år sedan. Därefter arbetade jag som familjeterapeut 10 år på ett behandlingshem för ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik i kombination med svåra relationsbekymmer i deras familjer.

Efter detta arbetade jag på BUP och senare på en specialistklinik för ätstörningar. De sista 10 åren har jag arbetat i mitt eget företag med handledning, terapier och utbildning.

Relaterade inlägg