Psyk 22

Psyk 22
3 min läsning

Psyk 22 är en boktrilogi (av Markus Dencker, psykolog och initiativtagare till flytkraft.se) men även ett begrepp som formulerar psykiatrins Moment 22. Det går nämligen inte att förstå en person som en unik individ om det är statistisk vetenskap som är hela grunden för ens metod att förstå. Den som vill förstå en människa utifrån statistik kommer aldrig att att nå fram till individen. Den som vill förstå en människa genom att helt utgå utifrån det individuella kommer inte att kunna nå fram till kunskap som kan generaliseras.

Det här kan tyckas självklart. Dock har dagens psykiatriska vård – troligen av rädsla för att drunkna i subjektivitet, i det individuella och i kvacksalveri – valt att nästan helt utgå ifrån statistik. Det leder till att patienter i hög utsträckning bemöts med formulär, strukturerade intervjuer och manualer snarare än med samtal. Det har även lett till att vården nästan helt bortser ifrån patientens individuella situation. Den ställda diagnosen ska ju, i den evidensbaserade vårdens namn, alltid leda till samma vård.

Lösningen på det problem som psyk 22 formulerar är att vården behöver utgå ifrån ett dynamiskt samspel mellan de två polerna statistik och individ. Det är svårt eftersom vården hela tiden måste arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Då kan insatser anpassade efter unika situationer alltid ifrågasättas som "icke evidensbaserade". Det finns dock stöd för den som vill förstå patienten utifrån sitt sammanhang. Till vår hjälp finns en uppsjö av teorier som hjälper oss att förstå individers unika situation utan att för den sakens skull helt försvinna in i subjektivitet och tyckande. Här på flytkraft.se finns information om alternativ till de medicinska kategorierna.

Boktrilogin Psyk 22 handlar om hur vi som individer formas av minnen, av relationer och av hur vi lyckas bemästra våra existentiella utmaningar. Nedan presenteras de tre böckerna i korthet:

Minneslära

Minneslära handlar om minnen och i boken får vi följa med på stormande hav, in i sjukdomar, hypokondri och psykoterapi. Men inte minst får vi ta del av en teori som skulle kunna förklara hur inflammationer uppstår ur förhållanden som råder i psyket.

Läs första kapitlet av Minneslära här:

Minneslära - Kapitel 1
En gul skolbuss kör längs vindlande bergsvägar någonstans i Mellanamerika – en sådan buss man sett så många gånger i amerikanska filmer. Därinne sitter jag, 23 år gammal. Ett par veckor tidigare hade jag stått på en båt mot Corn Island i Karibien. Det hade varit storm och vågorna var höga,

Gränslära

Gränslära behandlar ämnen som familjer, relationer och vikten av att kunna stå ut med vår existentiella situation. Boken avslutas med en hypotes om hur det kommer sig att ungdomar under vår tid tycks uppleva ett större psykiskt lidande än tidigare generationer.

Läs första kapitlet av Gränslära här:

Gränslära - Kapitel 1
”Du måste sätta gränser för ditt barn!” skulle någon kunna säga. Det kan ju vara sant, men det kan även sägas vara en ensidig och grovhuggen uppmaning. Vi föräldrar kanske snarare ska fundera över hur vi själva förhåller oss till gränser, och hur det i sin tur påverkar våra barn.

Ordningslära

I Ordningslära skildras ett sökande efter den evidensbaserade vårdens vetenskapliga grund. Det blir till en kafkaesk vandring mot ett slott som inte går att komma in i. Kanske är det så att slottet inte ens existerar.

Läs första kapitlet av Ordningslära här:

Ordningslära - Kapitel 1
Den långa historien kan formuleras kort. Psykiatrin som den är ordnad idag lägger stor vikt vid diagnostiska avgränsningar och vid läkemedel som kan ge lindring till vissa deprimerade, skapa aningens lugn kring ett impulsivt barn, tillfälligt stilla ångest hos patienter och stävja manier och psykose…

Böckerna kan beställas i nätbokhandlar eller från Vulkan: