Manifest

Manifest
1 min läsning

En medicinsk människosyn präglar den svenska vården av psykiskt lidande. Med det menas att patienter bör få en diagnos för att kunna erbjudas vård. Den strategin har inte lett till önskade resultat – år efter år kommer rapporter om en ökande psykisk ohälsa, främst bland unga.

Dels beror vårdens misslyckande på att den medicinska förståelsen av psykiskt lidande leder till konstruerade gränser mellan friskt och sjukt.

Dels beror misslyckandet på att den medicinska vårdmodellen har svårt att möta människors behov av samtal och trygga relationer, av att bearbeta minnen och av att förstå sin historia, sina sammanhang och hantera sina rädslor.

Personer som söker hjälp för psykiskt lidande ska inte behöva sjukförklaras för att erbjudas vård. De behöver istället få ett bemötande som baserar sig på en bred vetenskaplig och empatisk förståelse av deras livssituation.