The Power Threat Meaning Framework (Ramverket för Makt Hot och Mening)

The Power Threat Meaning Framework (Ramverket för Makt Hot och Mening)
1 min läsning

I Storbritannien publicerades år 2018 ett nytt ramverk  för förståelse av mänskligt lidande The Power Threat Meaning Framework (eller PTMF). Det var The British Psychological Society som gav ut den flera hundra sidor långa texten. PTMF är i flera avseenden en motpol till DSM- och ICD-systemen som nu används inom psykiatrin. Istället för att förstå och kategorisera medicinska symtom hos individen så börjar PTMF i andra änden. Psykiskt lidande ses som en reaktion på erfarenheter och livsomständigheter. Därför är det huvudsakligen erfarenheterna och livsomständigheterna som ska förstås.

Man ställer sig frågan vilka destruktiva maktförhållanden personen påverkats av. Det kan till exempel vara i relation till föräldrar, en partner, skolmiljön, kollegor eller chefer men även en bredare social, ekonomisk eller kulturell utsatthet (dvs fattigdom, segregation, rasism, krig mm) eller outtalade krav på vad som förväntas av personer i specifika roller (såsom kvinna, man, barn, medarbetare osv). Vidare ställs frågan hur personen reagerat på, och försökt hantera dessa destruktiva maktförhållanden samt hur den har skapat mening av sin situation. Den här analysen blir sedan basen för vilka insatser eller behandlignar som ska erbjudas.

Fanny Marell, som är medarbetare på Flytkraft, är del i en grupp som översätter PTMF till svenska och som sprider kunskapen om detta ramverk i Sverige. Hon kommer att publicera texter om PTMF här på Flytkraft och hon kommer att ha  del i arbetet med att få igång ett samtal för att kunskapen om detta sätt att arbeta ska kunna etableras bland svenska kliniker.

Om du är intresserad av att delta i ett nätverk för att hitta sätt att applicera PTMF i behandling i Sverige, mejla info@psyk22.se.

I den här länken kan du komma till The British Psychological Societys presentation av PTMF.

Här kan du gratis ladda ned The Power Threat Meaning Framework i sin helhet.

Här kan du ladda ned en förkortad version av The Power Threat Meaning Framework.

Här kan du köpa The Power Threat Meaning Framework som bok.

Här kan du köpa en introduktion till hur man kan arbeta med The Power Threat Meaning Framework, skriven av två av huvudförfattarna till ramverket.

Relaterade inlägg