En plattform för kunskap om psykiskt lidande - Flytkraft ledare 1

1 min läsning
En plattform för kunskap om psykiskt lidande - Flytkraft ledare 1
(Foto: Clara Dencker)

Välkomna till Flytkraft! Vi är en plattform för kunskap om psykiskt lidande. Vi strävar efter att ge en fylligare bild av människans möjligheter och tillkortakommanden än vad de medicinska diagnoserna kan göra.

Sidan är under uppbyggnad men redan nu finns en del innehåll att ta del av. Med tiden kommer det på den här sidan att publiceras texter från flera olika skribenter. Vi kommer att ta upp skilda ämnen om oss människor, våra livsvillkor och om psykiskt lidande. Eftersom det är flera olika skribenter som bär Flytkraft kommer texterna förhoppningsvis att spreta åt olika håll.

Syftet med denna plattform är inte att alla som skriver ska ha samma kunskaper och åsikter om allt. Tvärtom. Dock har skribenterna en gemensam, vetenskapligt baserad övertygelse – nämligen att människor med psykiskt lidande bör förstås utifrån vilka de är och utifrån vilka liv de lever, och inte ensidigt utifrån nuvarande medicinsk diagnostik. Vi behöver vara ödmjuka inför ämnets komplexitet. Ingen kan överblicka hela fältet och vara expert på allt och därför behöver vi varandra för att förstå mer.

För att spretigheten inte ska ta över kommer jag att publicera ledartexter på Flytkraft. Dessa kommer att ta upp ämnen som skribenter skrivit om, relevanta nyheter och samhällsfenomen samt nedslag i mina egna intressen och kunskapsområden. Ett syfte med ledartexterna är att skribenterna ska våga ta ut svängarna och fördjupa sig i sina ämnen utan att Flytkraft förlorar sin kurs.

Tills vi upparbetat en stabil bas av skribenter kommer jag att tjuvstarta med att lägga ut texter varje fredag, och ibland andra dagar. Jag ser fram emot att se vad det kan bli av det här. Visionen är att bygga upp en gemensam kunskapsbas för ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till psykiskt lidande.

Välkommen tillbaka!