Mediebilden om Psykiskt lidande

1 min läsning
Mediebilden om Psykiskt lidande

Att depression orsakas av kemiska obalanser i hjärnan är en vida spridd föreställning, särskilt hos personer som själva är deprimerade

I decennier har det påståendet förts vidare av experter som ska ge oberoende vetenskaplig information, till exempel av svenska Vårdguiden och på läkemedlens bipacksedlar.

Men sedan länge har det varit känt bland forskare och på kliniker att det inte finns vetenskapligt stöd för att depression orsakas på det sättet.

Redan 1999 avfärdades till exempel den så kallade ”serotoninhypotesen” av amerikanska psykiatriförbundet (APA). Även hos svenska Socialstyrelsen är man medvetna om att det saknas vetenskapligt stöd för den teorin.

Trots det verkar det inte ha funnits något stort intresse i Sverige – vare sig inom vården, hos myndigheter eller bland forskare och journalister – att nyansera den utbredda föreställningen.

Markus Dencker och Lasse Mattila skriver i Kvartal

Hur myndigheter och medier formar våra föreställningar om psykiskt...
Antidepressiva läkemedel ifrågasätts alltmer internationellt, men inte i Sverige.