Nu finns Flytkraft på Facebook

1 min läsning

Nu har Flytkraft en egen Facebooksida. Där finns möjlighet att dela tankar, tips och delta i samtal. Gruppen är sluten men skicka en förfrågan så släpps ni in. Sprid gärna kunskapen om Flytkraft till personer som ni tror är intresserade av dessa frågor eller som vill bidra till samtal på Facebook eller med något till hemsidan.