Vi kan inte fortsätta att ensidigt se psykiskt lidande som medicinska tillstånd

Vården av psykiskt lidande måste hitta nya vägar. Samtalet om det behöver flyta!

Välkommen till Flytkraft!

En plattform och gemenskap som skapar en bred vetenskaplig kunskapsbas för vården och alla andra berörda.

Vården av psykiskt lidande måste hitta nya vägar. Samtalet om det behöver flyta!