I KORTHET:

Vetenskapliga brister och anomalier i den medicinska psykiatrin

Under decennier av avancerad forskning och framsteg i medicinsk vetenskap har man försökt hitta de psykiatriska diagnosernas grund i människans biologi samt effektiva läkemedel mot psykiska sjukdomar. Resultaten i alla dessa strävanden har varit minst sagt blygsamma.


Texten fortsätter nedan..

Den medicinska psykiatrins självbild och organisation är beroende av ett fungerande diagnossystem. Detta bör på ett korrekt sätt skilja mellan friskt och sjukt samt skilja den ena sjukdomen från den andra.

Helst ska diagnossystemet och sjukdomskategorierna ha ett vetenskapligt stöd i forskning inom genetik och biomarkörer (observerbara skillnader mellan sjukt och friskt). Dessutom är det viktigt för den medicinska psykiatrins självbild att man har effektiva och säkra läkemedel som botar sjukdom och lindrar lidande.

Det råder ingen tvekan om att vi människor föds olika, att genetiken spelar roll och att det finns samband mellan psykiska och kroppsliga tillstånd. Det råder inte heller något tvivel om att det går att påverka människors sinnestillstånd med läkemedel och droger.

Men det som talar emot den medicinska modellen är att man – trots oöverblickbara mängder av forskning – inte funnit ett hållbart vetenskapligt stöd för de diagnossystem man använder. Inte en enda diagnos kan fastställas genom att få tillgång till patientens genotyp, ingen kan fastställas genom att studera patientens hjärna eller blod. Inte heller finns psykiatriska sjukdomar som kan botas med läkemedel även om många patienter kan ha glädje av läkemedel som minskar deras lidande.

Om du klickar vidare kan du få en något mer fördjupad kunskap om det diagnostiska systemet samt om anomalier och brister i det vetenskapliga stödet för de psykiatriska diagnoserna vad gäller biomarkörer, genetik och läkemedelsbehandling.


Snabblänkar till delarna: