I KORTHET:

WHO:s slutsatser

Internationellt är kritiken mot psykiatrins strikt medicinska paradigm mer synlig än i Sverige. WHO är en röst som för fram alternativ.


Texten fortsätter nedan..

Den som lyfter blicken från Sveriges debatt och vårdorganisation kommer att se att kritiken mot det ensidiga medicinska perspektivet inte bärs av enstaka foliehattar och rättshaverister. Ett exempel på trovärdig kritik kommer från Världshälso-organisationen (WHO).

Nedan finns en länk till en skrift utgiven av WHO (2022). Det är en rapport om den psykiska hälsan i världens befolkning och om de vård- och omsorgssystem som arbetar med att lindra lidandet och dess effekter. Nedan finns även sida 11 ur rapporten inlagd. På den sammanfattar WHO vilka förändringar som de menar behövs för att lägga grunden för en bättre och jämlikare psykisk hälsa. Till vänster beskriver de hur det oftast ser ut idag och till höger skriver de hur de menar att det bör se ut i framtiden.

De slutsatser som WHO sammanfattar på denna sida påminner om det som här på Flytkraft kallas paradigmskifte. De beskriver att vi behöver lämna en fragmentiserad, biomedicinsk vårdmodell som bortser ifrån lidandets orsaker och patienternas personliga perspektiv. Istället vill de se en sammanhållen biopsykosocial modell som tar hänsyn till lidandets orsaker och till de drabbades personliga perspektiv. Det här är ett annat sätt att säga att medicinsk diagnostik måste stå tillbaka för en förståelse av patientens liv, historia och sammanhang.

Här räcker WHO som exempel. I den här klickbara mindmappen finns andra exempel på trovärdig kritik såväl som alternativa förhållningssätt.

World Mental Health Report

Snabblänkar till delarna: