I KORTHET:

Berättelser från drabbade

I den medicinska vården finns en sorts sanning som säger att vården aldrig kan ha fel. Man använder ju evidensbaserade metoder. Därför är det alltid fel på patienten när vården inte fungerar som det var tänkt. Om man sätter in ett läkemedel och symtomen förvärras tolkas det som att den underliggande.....
(Texten fortsätter nedan)

I den medicinska vården finns en sorts sanning som säger att vården aldrig kan ha fel. Man använder ju evidensbaserade metoder. Därför är det alltid fel på patienten när vården inte fungerar som det var tänkt. Om man sätter in ett läkemedel och symtomen förvärras tolkas det som att den underliggande sjukdomen var allvarlige än man kunde tro. Om patienten inte svarar bra på symtomlindring kan hen antas ha en medfödd neuropsykiatrisk problematik.

Övertron på läkemedel leder till att man ofta sätter in nya mediciner utan att sätta ut det första. Ibland uppstår en så kallad kaskadmedicinering i vilken man läkemedelsbehandlar symtom som beror på de förra läkemedlens biverkningar.

Andra gånger kan misslyckade behandlingar av patienternas symtom leda till att patienter kallas behandlingsresistenta. Istället för att arbeta med en djupare förståelse av patientens historia, relationer och sammanhang kan vården då gå vidare med en neuropsykiatrisk utredning. Syftet med dessa är att ställa diagnoser som inte är övergående. Därför riskerar de att påverkar patientens självbild i negativ riktning.

Självklart finns patienter som är nöjda med den vård de fått. Men bakom dessa finns stora mängder patienter som är missnöjda och som till och med farit illa av själva vården. I länkarna nedan kan du läsa om patienters egna berättelser om hur de tagits emot och vårdats inom psykiatrin.


Snabblänkar till delarna: